Yükleniyor..

Blog Posts

minimaxservis

Kaza Tespit Tutanağı Nedir

Kaza Tespit Tutanağı Nedir, Nasıl Doldurulur?

Kaza tespit tutanağı, trafikte en az iki aracın maddi hasarlı bir kaza yapmaları üzerine tarafların anlaşarak düzenledikleri tutanak olarak tanımlanabilir. Kaza tutanağı için kazada maddi hasarın oluşması şarttır. 

Kaza geçiren tarafların kazanın oluş şeklini düzenlenecek olan kaza tespit tutanağı ile kayıt altına almaları gerekmektedir. Her iki tarafın da kazayı kendi açılarından kaza tespit tutanağına geçirmeleri, sonraki sigorta işlemleri için büyük önem taşımaktadır.

Kaza Tespit Tutanağında İstenen Belgeler

Trafik kazalarının tarafları, karşı tarafın Zorunlu Trafik Sigortası poliçesi veya kendi araçlarının kasko sigortasını düzenleyen sigorta şirketine kaza tutanağında istenen belgeler ile başvurmaları gerekmektedir:

 • Poliçe fotokopisi,
 • Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı,
 • Varsa kaza yerine çekilmiş fotoğraflar,
 • Sürücülerin ehliyet ve ruhsat fotokopisi.

Kaza Tespit Tutanağı Nasıl Hazırlanmalıdır?

Kaza Tespit Tutanağı Nedir, Nasıl Doldurulur?

Aşağıdaki kaza tutanağı örneği üzerinde de görüldüğü şekilde kazanın nasıl olduğu çizilerek de anlatılmalıdır, hatta imkan varsa fotoğrafları da çekilmelidir. Ayrıca her iki sürücü de trafik kazasını kendi bakış açıları ile anlatmalıdır.

Kaza tutanağı örneğinde görüldüğü gibi sürücü, araç sigortasına ait bilgiler her iki araç için ayrı ayrı ve eksiksiz olarak doldurulmalı ve mutlaka imzalanmalıdır. İmzalanmayan kaza tutanakları kabul edilmemektedir. Kaza tutanağı iki nüsha olarak hazırlanmalıdır.

Kaza Tespit Tutanağı ile ilgili Merak Edilenler

Kaza Tespit Tutanağı Nasıl Doldurulur?

Maddi hasarlı trafik kazalarında, durumun kayıt alınması için kazaya karışan taraflarca ortak olarak bir kaza tutanağı hazırlanması gerekmektedir. Sigorta işlemleri için de önem taşıyan bu tutanakta kazaya dahil olan her iki tarafından da görüşlerinin yazılı beyanı şarttır.

Hangi Durumlarda Kaza Tespit Tutanağı Tutulmaz?

Maddi hasarlı trafik kazalarında kaza tutanağı mutlaka tutulmalıdır. Ancak bazı özel durumlarda maddi hasarlı kaza tutanağı doldurulmamaktadır.

Hasarda İstenen Belgeler Nelerdir?

Tazminatın kısa sürede ödenebilmesi için hasar ile ilgili belgelerin sigorta şirketine ya da ekspere doğrudan ulaştırılması gerekir.

Oto kaza sigortalarında hasarda istenen belgeler:

• Poliçe aslı veya fotokopisi,
• Poliçe prim makbuzu,
• Trafik kazası tespit tutanağı (kaza zaptı),
• Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı,
• Alkol raporu,
• Ruhsat fotokopisi,
• Ehliyet fotokopisi.

Kasko sigortalarında hasarda istenen belgeler:

• Beyan,
• Hasarlı aracın fotoğrafı,
• Varsa, yük irsaliyesi.

Trafik kazalarında hem maddi hem manevi sıkıntıları azaltmak için zorunlu trafik sigortası ve kasko sigortası yaptırmak çok önemlidir. Trafik sigortası karşı tarafı ve üçüncü kişileri korurken, kasko sizi güvence altına alır. Araç sigortalarınızı yaptırmayı ihmal etmeyin!

Kasko Hasarlarında Öncelikli İşlemler

Kasko sigortanız var ancak hasar anında kaskonuzu nasıl kullanacağınızı bilmiyorsanız, aracınızın tamiri gecikebilir daha da kötüsü hasar işlemlerini geciktirdiğiniz için tamir masrafını cebinizden ödemek durumunda kalabilirsiniz. Hasar durumunda kaskonuzu nasıl kullanacağınızı bilmek, hasar ödemelerinin gecikmemesi için önemlidir.

Hasar anında kaskodan yararlanabilmeniz için öncelikli yapmanız gereken işlemler şunlardır: yaşadığınız hasarı kasko aldığınız kuruma bildirmelisiniz, hasar ihbarı olarak geçen bu sürecin 5 iş gününü aşmaması gerekir. Hasar ihbarında sorun çıkmaması adına: poliçe no, hasarın gerçekleştiği tarih, aracın çekildiği araç servisi gibi bilgilerinizi önceden hazırlayın.

Aracınızın yaşadığı hasarın boyutu için eksper talebinde bulunun. Eğer aracınız çalındıysa; Trafik Şube Müdürlüğü’ne başvuru yapın.

Hasar anında, hasar dosyasında ve aracın çalınması durumunda gerekecek belgeleri sizin için bir araya getirdik.

Hasar İhbarı ve Dosyası için Gerekli Belgeler

İhbar Anında Gerekli Belgeler

 • Sigorta poliçesi ve şirketi no,
 • Sigorta poliçesinin başlangıç ve bitiş tarihi
 • Sigortalının kişisel bilgileri (adı, soyadı)
 • Hasarın gerçekleşme tarihi
 • Aracın çekildiği tamirhane adresi ve telefonu

Hasar Dosyası İçin Gereken Evraklar

 • Poliçe fotokopisi
 • Trafik kazası bilirkişi tutanağı, aslı veya sureti
 • Alkol raporu,
 • Kaza tespit tutunağı doldurulmadıysa, sürücünün yazılı beyanı,
 • Hasarın boyutunu gösteren fotoğraflar,
 • Kaskolu aracın tescil belgesi sureti,
 • Kaskolu araç sürücüsüne ait sürücü belgesi sureti,
 • Hasarın boyutunu gösteren fotoğraflar

Kaskolu Aracın Çalınması Durumunda Gerekli Evraklar

 • Aracın çalındığına dair tutanak,
 • Çalınan aracın 30 gün içerisinde bulunamaması hakinde karakoldan alınan aracın bulunamadığına dair yazı,
 • Aracın kayıtlı olduğu trafik şubesinden araç kaydının silindiğini gösterir belge,
 • Aracın hasarını gösterir belgeler,
 • Vergi Kimlik No
Minimax servis

Boya Koruma Nasıl Yapılır?

Ozon tabakasındaki delinmenin de etkisiyle güneş artık bulutların gölgelemesine maruz kalmadan yansıyor yeryüzüne. Bu soğuk kış günlerinde şimdilik içimizi ısıtsa da çok yakında yakmaya başlayacak.

Ancak tenimizdeki yangın geçse de arabamızdaki güneş yanıkları ve güneşin etkileri öyle kolay geçmiyor. araba boya koruma nasıl yapılır

Otomobil fiyatlarının iyice yükselmesi nedeniyle koruyucu bakımların önemi de arttı. Artık kullanıcılar araçlarına daha dikkat eder hale geldi. Bunda da haksız değiller.

Pek çok farklı araç koruma uygulaması olsa da bu işin özünde boya koruma uygulamaları geliyor. Sanılanın aksine boya korumaları illa kavurucu yaz aylarında yapılacak diye bir şart yok.

Sonuçta güneş hep var ve kışın da aracınız için yıpratıcı olabiliyor. Güneş aynı zamanda otomobilin yüzeyindeki her şeyi tüm çıplaklığı ile gözümüzün önüne seriyor.

Hareler, çizikler, ezikler, reçineler, reçine delikleri, endüstriyel tozlar, boyalar ve gözümüzün göremeyeceği onlarca olumsuzluğun kaplamış olduğunu göreceğiz otomobilin yüzeyini. araba boya koruma nasıl yapılır

Hemen köşedeki yıkamacı gelecek aklımıza, ya da alışveriş merkezinde “cilalayalım” diyen hafif sakallı genç. Yoksa sanayiye mi gitmek lazım? Sahi bu işin doğrusu ne? Otomobil nasıl parlar? Parlaklığını nasıl muhafaza ederiz? Kim doğru söylüyor? Herkes bu işi yapabilir mi? Boya Koruma Nedir?

Adım adım gidelim…
Otomobilin parlaması aslında fiziksel bir olay. Yani bir cila sihri değil, bunun altını çizelim. Güneş ışınları eğer ulaştığı yüzeyden 90 derecelik bir açıyla yansıyorsa en yüksek derecede parlaklık elde edilir.

Bu parlaklığın elde edilmesinde yüzeyin koyu renkli olmasının da büyük etkisi var. Yani ne olacakmış; güneş vurduğu yüzeyden 90 derecelik açıyla yansıyacakmış.

Eğer otomobil yüzeyi bu olumsuzluklar ile (çizik, reçine, reçine deliği, endüstriyel toz, taş vuruğu vb.) kaplı ise ışık kırılır ve hedeflenen açıda yansıma yapamaz.

Aslında otomobilin yüzeyi matlaşmış dediğimizde de tam olarak anlatmak istediğimiz de budur. Matlaşmış dediğimiz otomobilin yüzeyini mikroskobik ortamda incelediğimizde yüzeyin derin çukurlar ile dolu olduğunu görebiliriz. araba boya koruma nasıl yapılır

Adım adım gitmeye devam edelim…
Bu yüzeyde girintiler var. Peki çıkıntılar? Yani boya yüzeyine yapışmış olan reçineler, endüstriyel tozlar, boyalar?
O zaman ikinci aşamada öncelikle tüm bu fazlalıkların cila kullanmadan temizlenmesi aşaması var. Bu aşamada otomobil üzerinde cila ile işlem yapmak otomobili çok daha fazla çizmek anlamına geleceği gibi aynı zamanda yapılan uygulamayı da başarısız kılar. araba boya koruma nasıl yapılır
Burada altını çizmek gerek; pasta-cila tabir edilen işlem birçok yerde boyayı aşındırıcı (zımpara) bir işlemdir. Bu aşındırma işlemi ile boya yüzeyindeki olumsuzluklar kısmen de olsa yok edilir ancak boyadan kat alan, boyayı incelten dolayısı ile otomobile zarar veren işlemdir.

Çıkıntıları da temizledik mi?
Şimdi sırada girintileri doldurmak var. Otomobilin boyasına uygun (genellikle nano) cilalar ile tüm otomobil yüzeyindeki girintiler doldurulmalıdır. Bilinen tabiri ile çizikler giderilmelidir. Burada önemli olan çiziklerin içini doldurmak, boyayı inceltmek değil, dikkat etmek gerekiyor. Bu aşamada kullanılan ürün çok önemli.

Düz bir yüzey elde ettik mi? O halde artık parlatma işlemine geçebiliriz. Bu aşamada kullanılacak olan cilaların kalitesi de büyük önem taşıyor.

Düz bir yüzey elde ettik, parlattık. Sırada bu parlaklığı koruma altına almak var.
Cila kalitesine göre elde edilen parlaklığı 3 ay, 6 ay, 12 ay süresince korumak mümkün. Son işlem olarak da koruma uygulamasının yapılması gerekiyor.

Tüm bu uygulamalarda dikkat edilmesi gereken noktalar; temizleme – parlatma – koruma sıralamasının eksiksiz yapılması. Doğru ürün, doğru ekipman kullanılması.

Ve belki de en önemlisi, tüm aşamalarda kullanılacak ürünlerin silikon içermemesi. Boya koruma adına yapılan uygulamaların %90’ın üzerindeki bölümünde bu aşamaların hiçbiri dikkate alınmadan silikonlu cilalar ile göz aldatmacası yapılıyor.

1 ya da 2 yıkama sonra otomobil yine eski mat görünümüne dönüyor.

Minimax Servis

Araç Detaylı Bakım ve Temizliği Nasıl Yapılır?

Otomobiller pek çok kişinin yaşam alanlarından bir tanesidir. Kimi her gün aracında vakit geçirirken, kimi de sadece hafta sonlarında araç kullanımına ihtiyaç duyuyor.

Bu nedenle araçları her daim temiz tutabilmek mümkün değildir.

Araçlar ne kadar az kullanılırsa kullanılsın hem içi hem de dışı için düzenli araç temizleme işlemine mutlaka ihtiyaç vardır.

Fakat bunu sadece araç yıkama olarak algılamamakta fayda var. Öyle ki pasta ciladan, koltuk temizliğine kadar her şeyi düşünmek gerekir.

Unutmayın ki, rutin bakımlar sadece otomobilinizin temiz olması için değil, daha uzun süreli kullanabilmeniz için de tavsiye edilir.

Pasta cila nedir, nasıl yapılır?
Otomobillerin dış bakımı için sadece düzenli olarak oto yıkama malzemeleri kullanmak yeterli olmaz. Belirli dönemlerde pasta cila işlemi de uygulatılması gerekir.

Her ne kadar pastalama ve cilalama farklı iki uygulama türü olsa da, birbirini tamamlayan işlemler olduğundan halk arasında ikisi birlikte anılır. Aslında pasta, kaba tabirle sıvı bir zımparalama işlemidir.
Aracın boyasını kaldırır.

Cila ise hem aracı parlatmak hem de az da olsa boyayı korumak için yapılır ve pasta yapılmadan cila uygulanmaz.

Pasta işleminde çok katmanlı olan araç boyasının en üst kısmındaki bölüm, sıvı malzemeyle zımparalanarak kaldırılır. Bu sayede aracın üzerindeki hasarlar giderilmiş olur.

Burada en önemli nokta, kullanılacak malzemenin otomobilin boyasıyla uyumlu olmasıdır. İçeriğinde teflon, balmumu, solvent ve silikon gibi malzemeler bulunmamalıdır. Pasta işlemlerinin yarattığı sonuç, kullanılan malzemenin kalitesine 1 ya da 2 yıl dayanır.

Bu süreçlerden sonra işlemi tekrar yaptırmak gerekir.
Cila işlemi ise daha çok otomobilin rengiyle ilgilidir. Boyanın daha canlı görünmesine yardımcı olur. Çoğu kişi cilanın otomobilin dış yüzeyini koruduğunu düşünebilir.

Ancak bu, kesin çözüm ve bir boya koruma yöntemi değildir. Oldukça ince bir katman şeklinde uygulandığından sadece hafif darbelere karşı bir önlem olarak düşünülebilir.

Otomobilinizin boyasında her daim aynı görüntüye sahip olmak istiyorsanız cila işlemi 3 ayda bir yeniden yapılmalıdır.

Araç iç bakımı için ipuçları

Her ne kadar araçların dış kısımları daha çok kötü şarta maruz kalarak kirlense de iç kısımları da özellikle sık kullanıldığında çokça kirlenir. Bunun için düzenli oto yıkama yaptırmanın yanı sıra kendinizin de uygulayabileceği işlemler de vardır.

Araç koltuk temizleme: Otomobillerin koltukları temizlenirken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta tekstildir. Koltuğunuzun deri ya da kumaş oluşuna göre farklı işlemler uygulamalı, farklı malzemeler kullanmalısınız.

Deri yüzeyler için özel üretilmiş ürünleri tercih etmeli ve temizlik sırasında oldukça yumuşak bir bez kullanmalısınız. Eğer koltuklarınız kumaş ise araç koltuğu için üretilen spreylerden kullanabilirsiniz.
Bunlar kiri iyice ortaya çıkaran malzemelerdir.

Sıkıp bir süre bekledikten sonra çok sert olmayan bir bez ya da süngerle temizleyebilirsiniz.

Paspas temizliği: Araç paspasları kauçuk ve halı olmak üzere iki çeşittir. Her iki çeşidi de temizlemeden önce iyice silkeleyin. Kauçuk paspasları köpüklü suyla fırçalayarak yıkayabilirsiniz.

Ancak halı paspaslarda biraz daha dikkatli olmak gerekir. Silkelemek tüm tozların gitmesinde yeterli olmayacağından elektrik süpürgesiyle de müdahale etmeniz önerilir.

Yine sabunlu suyla silinebilir ancak kirin daha iyi çıkması için sert darbeler uygulanmalıdır.

Plastik yüzeylerin temizliği: Aracın çoğunlukla ön konsolunda ve kapılarında bulunan plastik yüzeyleri marketlerde satılan kimyasal temizlik malzemeleri yardımıyla temizleyebilirsiniz.

Ancak bunu yaparken temizlik malzemesinin havalandırma sistemine kaçmaması gerektiğini unutmayın.

Havalandırma temizliği: Aracın iç kısmındaki havalandırma bölümlerini temizlerken klimayı en güçlü ayarda çalıştırın. Ardından çok ince bir fırça yardımıyla içini temizleyebilirsiniz.

Buharlı oto yıkama nedir?

Son dönemde oto yıkama makineleri arasında oldukça popüler olan buharlı oto yıkama, yüksek basınç ile buhar üreten cihazlar kullanılarak yapılan temizlik çeşididir.

Özellikle kaporta dış yüzeyine, lastiklere, koltuklara ve motor aksamlarına uygulanır. Tüm aracın bu yöntemle temizlenmesi ortalama 1 saat sürer.

Hasar İhbarı Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Gerektiğinde kullanılmak üzere yaptırdığımız sigortamızın önemini en çok anlayacağımız zamanlar, hasar yaşadığımız anlardır.

Hasar sırasında işlemlerimizin hızla ve tam olarak gerçekleşmesi için bilinmesi gereken bazı önemli bilgileri paylaşmak istiyoruz.
Avrupa Birliği uyum yasaları gereği 2007 yılında yayınlanan genelge ile maddi hasarlı trafik kazaları için yürürlükteki uygulama kaza anında, kişilerin kendi aralarında görüşerek Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı doldurup bir anlaşmaya varmaları yönündedir.
İstisnai durumlar dışında kaza raporu tutmak için polis ya da jandarmanın gelmesini beklemek şart değildir.
Trafik kazası sonrasında ister kendi aranızda anlaşarak, isterseniz polis müdahalesi ile olsun, hasarınız oluştuğunda kaza tutanağınızla beraber sizden beklenen evrakları hızla tamamlayıp sigorta şirketinize ya da acentenize başvurmalısınız. Hasar ihbarını sigorta şirketinize giderek ya da şirketinizin çağrı merkezini arayarak 5 gün içinde gerçekleştirebilirsiniz.
Sigorta poliçenizde belirtilen sürede ihbarı yapılmayan hasarların tazminat ödemeleri gerçekleşmez. Ancak zamanında yapılmış hasar ihbarı kasko poliçesi genel şartlarına uygun ve iyi niyet kurallarına dayalı ise tüm sigorta şirketleri tarafından ödenir.
Dosyanızın açık bir şekilde beklememesi için evraklarınızın sigorta şirketine tam olarak teslim edilmiş olması gerekmektedir.

Hasar İhbarı Esnasında İstenecek Belgeler

Hasar ihbarınızı yaparken sizden istenecek belgeler şöyledir:
– Acente ve poliçe no,
– Hasar tarihi,
– Hasar detayları,
– Tahmini hasar miktarı,
– Sigortalının telefon bilgisi,
– Poliçe fotokopisi,
– Kaza Tespit Tutanağı,
– Alkol raporu,
– İfade tutanakları, görgü tespit tutanağı,
– Sürücülerin ehliyet ve ruhsat fotokopisi,
– Hasara ait fotoğraflar,
– Rehinli ve ipotekli araçlarda bankadan alınacak resmi belgeler.
– Oto hasarları için; oto servisinin adresi, telefon numarası.
Hasar ihbarınız esnasında size verilen dosya numarası her aramanızda ve takip işlemlerinizde sizden sorulacağı için, hasar dosya numaranızı işlemleriniz sonuçlanana kadar saklamaya özen gösterin.
Hasar ihbarınızın yapılmasından sonra, eğer eksperin görmesi gereken bir dosya ise aracınızdaki maddi hasarı tespit etmek ve işleme başlanması onayını vermek üzere bir gün içinde eksper ataması yapılacaktır.
MiniMax Servis

Seramik Kaplama Nedir? Nasıl Yapılır?

Otomobilini dış etkenlerden korumak ve yüzey dayanıklılığını artırmak isteyen sürücüler arasında oldukça popüler olan, kimya ve teknolojinin buluşmasıyla gelişen “Car Care Systems”, araçların ayrıntılı temizlik ve bakım işlemlerini içeriyor.

Otomobil bakımında en çok tercih edilen uygulamalardan biri olan geleneksel cila işlemleri ise günümüzde nano teknolojinin avantajlarıyla buluşuyor.

2000’li yılların başına dek cila teknolojisinin başrolünde olan Carnabua bitkisi, artık yerini farklı bileşenlerden oluşan, üstün özellikli seramik kaplamaya bıraktı.

Kusursuzluk arayışını otomobil bakımında da gösteren sürücüler için estetik ve avantajlı bir tercih olan seramik kaplama, otomobil yüzeylerini dayanıklılık, sertlik ve çizilmezlik özellikleriyle buluşturuyor.

Seramik kaplama nedir?

Minimax servis

Silikon ve wax içeren cilaların aksine daha yüksek parlaklık ve uzun süreli koruma sağlayan seramik kaplama, otomobil yüzeylerini koruma altına alan nano teknoloji ile üretilmiş bir bileşimdir.

Seramik, silisyum oksit, kil, cam, elmas, kuvars, feldspat ve gümüş moleküllerinin, onları bir arada tutan ortak çekim gücü yani kovalent bağ oluşturacak şekilde birleştirilmesiyle elde edilir.

Diğer cila ürünleri ise aynı teknolojiyle üretilmesine rağmen yoğun miktarda cam içerir ve seramik kaplamaya göre dayanıklılıkları düşüktür.

Seramik kaplama nasıl yapılır?

Otomobil yüzeylerini temizlemek, parlaklığını artırmak ve korumak için yapılan geleneksel yöntemlerden biri olan boya koruma ile seramik kaplama, iki farklı uygulamadır.

Ancak bu iki işlem birbirini tamamlar.

Boya koruma, aracın yüzeyini seramik kaplama uygulamasına hazırlar ve reçine, zift, çizik gibi görünümlerin giderilmesini sağlar. Eğer pürüzlü yüzeylerin giderilmesini sağlayan boya koruma işlemi yapılmadan seramik uygulamasına geçilirse istenen görüntü ve koruma elde edilemeyebilir.

Bunun için, kaplama işlemine başlamadan önce otomobil yıkanır. Ardından standart bir yıkama ile giderilmesi mümkün olmayan pürüzler, asfalt parçaları, çimento tozu, böcek kalıntıları gibi kirler için otomobile kil temizliği yapılır.

Böylece kalın pasta işlemine geçilmeden önce aracın yüzeyi tamamen pürüzsüz hale getirilir. Kalın pasta, sıvı bir zımparalama işlemidir ve yüzeydeki mikro çizikleri gidermek, matlaşan boyayı eski görünümüne getirmek için yapılır.

Kaporta boyasına polisaj ile daha düşük devirde yapılan ince pasta işlemi ile aracın detaylı yüzey temizliği yapılmış olur. Hare giderme uygulamasıyla son parlaklığına ulaşan otomobil, artık cila işlemine ve kaplama aşamasına hazırdır.

Otomobilin orijinal parlaklığına ulaşmasını sağlayan cila, kapalı bir ortamda, yüksek ışık altında yapılmalı ve yaklaşık 40 dakika sonra mikrofiber bezlerle yüzey parlatılmalıdır.

Yapılan tüm bu işlemler, kusursuz bir kaplamanın kesinlikle atlanmaması gereken ön hazırlığını oluştururlar. Kaplama uygulaması, ortam sıcaklığının 10-25 derece arasında olduğu, aydınlık bir alanda yapılır.

Bölge bölge yapılan uygulama için dairesel hareketler yerine dikey hareketler tercih edilir. Tüm araç yüzeyine uygulanan seramik kaplama, 20 dakika sonra kurur ve ilk 24 saat içinde otomobiliniz kullanıma hazır olur.

Seramik kaplama ne işe yarar?

Mükemmel bir otomobil yüzeyi hayal ediyorsanız ve aracınızın üzerinde çizik görmek sizi rahatsız ediyorsa seramik kaplama yaptırmak aradığınız kusursuz görünüm ve korumayı sağlayacaktır.

Profesyonel bir kaplama uygulaması, otomobilinizi çevresel faktörlerden ve aşınmadan korur.

Aracınızın yüzeyini olabilecek hasarlardan korumanın yanı sıra oluşan hasarları, boyadaki oksitlenmeleri, renk farklılığı yaratan hareleri gidermek için de seramik kaplama uygulaması yaptırabilirsiniz.

Bu işlem aynı zamanda çamurun, tozun, yağmur sonrası oluşan lekelerin yüzeyde tutunmasını da engeller ve otomobilinizin rutin temizliğinde çok daha iyi sonuçlar almanızı sağlar.

Seramik kaplama nasıl bir koruma sağlar?

Seramik kaplama, araç yüzeyindeki gözeneklere nüfuz eden bir bileşendir. Uygulandığında artık otomobilin sabit bir katmanı haline gelir ve uzun ömürlü bir koruma sağlar.

Otomobilinizi kullandığınız süre boyunca, yüzeyin maruz kaldığı renk kayıplarını, reçine ve böcek kalıntılarının bırakacağı izlerin yarattığı zararları önler. Seramik kaplama uygulaması yaptırdıktan sonra başka bir işlem ya da bakım yaptırmanız gerekmez.

Mükemmel görünüm, kalıcı parlaklık ve araç temizliğinde kolaylık sağlayan bu uygulama, otomobilinizi uzun yıllar aynı keyifle kullanmanızı sağlar.

Arşiv

Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Kategoriler

Blog

Minimax Servis

Araç Detaylı Bakım ve Temizliği Nasıl Yapılır?

Hasar İhbarı Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Hoşgeldiniz! Canlı Detek!